VI KNACKAR PÅ HOS KARIN SCHERDIN – FYSIOTERAPEUT

Vi knackar på hos legitimerade fysioterapeuten Karin Scherdin som har haft sin verksamhet hos oss på Nääs Fabriker sedan i början av årsskiftet. Vi träffade Karin och ställde några frågor till henne.

Hur har resan sett ut från start fram tills nu?
Jag har varit fysioterapeut sedan 1996 då jag tog min examen vid Göteborgs Universitet och medlem i yrkesförbundet Fysioterapeuterna, arbetat många år både på sjukhus och inom öppenvård. Jag startade eget genom avtal med Västra Götalandsregionen 2015 och hade mottagning tom 2022 vid Floda station. Saker hände i livet, jag flyttade och vidareutbildade mig ytterligare inom fysioterapi och hittade lokal här på Nääs fabriker.  Nu har jag varit i gång sedan i februari i år och verksamheten ökar för varje månad, vilket känns jättebra!

Hur ser du på framtiden?
I mitt jobb blir man aldrig fullärd och i mötet med varje patient lär jag mig nya saker. Kanske inte alltid som man kan sätta ord på men genom reflexioner och ökad förståelse för de sammanhang en patient befinner sig i. Det gör att behandling, träning och råd kan se lite olika ut för patienter som söker för samma åkomma. Jag fortsätter att vidareutbilda mig och hålla mig uppdaterad på nya forskningsrön inom fysioterapi. Under 2024 ser jag fram emot att fler patienter hittar till mig här på Nääs Fabriker för att få hjälp till återgång till arbete, aktivitet och en tillvaro med minskade besvär.

Hur viktig är platsen som helhet i val av kontor och mötesplats?
Läget mellan Lerum och Alingsås är bra och innebär att mina patienter kommer från ett större geografiskt område än tidigare. Nääs Fabriker bjuder såväl på vackra omgivningar som en inspirerande arbetsplats där många olika verksamheter möts.

Vad händer och trendar i din bransch just nu?
Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar i och med en ökad andel äldre i befolkningen. Folkhälsosjukdomar ökar och fler människor lever med en kronisk sjukdom under en lång tid. Hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder av högsta kvalitet kommer att bli nödvändiga för att möta det förändrade hälsopanoramat. Det pågår en strukturell omställning mot god och nära vård, vilket innebär ett samskapande tillsammans med invånare och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. Kärnan i nära vård är ett arbetssätt som utgår från personens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. En hållbar omställning av hälso- och sjukvården och fri forskning är grundläggande för att möta framtidens utmaningar.

Kort fakta om fysioterapi i Sverige:
Vårt yrke har utövats i Sverige sedan 1800-talets andra hälft och sjukgymnaster fick legitimation 1887. 2014 bytte yrket namn från sjukgymnast till fysioterapeut. Legitimationen som fysioterapeut är en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Den är också ett erkännande från samhället på att vårt yrke kräver särskild kompetens. Vårt kunskapsområde fysioterapi är en viktig del av hälso- och sjukvården. Inte minst för att det handlar mycket om prevention: att främja hälsa och förebygga ohälsa.
Vi bidrar till att vården blir kostnadseffektiv, av hög kvalitet och leder till en bättre livskvalitet för den enskilda personen. Inom fysioterapi pågår ständig forskning. Arbetsfältet för fysioterapeuter är brett exv andning/cirkulation, barn, äldre, cancer, psykiatri, neurologi, idrott, reumatologi, smärta och djurrehabilitation.