Nääs Fabrikers historia började redan på 1800-talet när Peter Wilhelm Berg startade den första textilfabriken på Nääs. Det har varit en resa. Den övergripande visionen för Nääs Fabriker är att det ska utvecklas till ett av Sveriges mest uppskattade utflyktsmål. Grunden för våra idéer är att vi på olika sätt vill skapa ännu mera liv och rörelse på Nääs Fabriker, locka hit fler människor genom mer service, aktiviteter och upplevelser.

Nääs Fabriker

HÅLLBARHET & CSR

Vi är noga med att vårda vårt kulturarv och gör hela tiden klimatsmarta val för att bidra till en bättre miljö. Det är vårt ansvar att våra verksamheter är hållbara utifrån sociala såväl som ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

 

Historia

HISTORIA

Historien om Nääs Fabriker börjar år 1773. Det året föddes grundaren Peter Wilhelm Berg i Helsingborg. Redan som barn märktes det att Peter Wilhelm var driftig och hade sinne för affärer. Efter att ha blivit föräldralös vandrade Peter till Göteborg där han fick jobb som affärsbiträde. Så småningom blir han en företagsam handelsman och efter att ha hjälpt danskarna under Napoleonkriget blir Peter Wilhelm en förmögen man…

bli en av oss

Vår viktigaste resurs är alla våra härliga medarbetare, tillsammans jobbar vi för att ständigt utvecklas och komma närmare vår vision om att bli en av Sveriges mest omtalade och uppskattade platser.