Spinnerivägen 1, 448 51 Tollered 031 – 799 63 00, hotell@naasfabriker.se

Operation: Rädda bina

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna! De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Nääs Fabriker har blivit stödföretag för Naturskyddsföreningens kampanj Rädda bina. Utöver stödet på 10.000 kronor skänker vi även en summa för varje rum som inte behöver städas. Våra gäster deltar i detta genom att hänga ut en dörrhängare som meddelar oss att rummet inte behöver städas under deras vistelse.

Rädda bina är en satsning av Naturskyddsföreningen med målsättningen att öka kännedomen kring binas allvarliga situation och hotet mot den biologiska mångfalden. Läget för vilda bin och andra pollinatörer är akut. I Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter på väg att försvinna. Matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Vi är alla beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av dem.

Operation: Rädda bina lanserades 2019 som ett svar på det allvarliga läget. Genom kampanjen har redan tiotusentals människor engagerat sig för bin och andra pollinatörer.

Läs gärna mer på naturskyddsforeningen.se/kampanj/radda-bina/

Uppleva